Nagrodzone prace zostały dostosowane do potrzeb platformy, a także do pozostałych scenariuszy. Wszystkie zostały odpowiednio oznakowane graficznie i opublikowane z informacją o autorach. Tym samym, do listy dotychczasowych scenariuszy, dołączają kolejne, gotowe do pobrania scenariusze, które zawierają dokładne informacje dotyczące przeprowadzenia lekcji, a także wszystkie niezbędne załączniki np. karty pracy, opisy doświadczeń, kolorowanki czy pliki dźwiękowe.

Scenariusze zostały zamieszczone w odpowiednich zakładkach dla trzech przedziałów wiekowych: klasy najmłodsze (1-3), klasy 4-6 oraz 7-8. Do każdej grupy wiekowej zostały dołączone po dwa nowe scenariusze.

Nowe scenariusze na platformie:

„Ekosposoby na oszczędzanie prądu” / kl.1-3; nagroda główna.
Autorka scenariusza: pani Edyta Korzeniowska – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie

„Jesteśmy strażnikami energii” / kl.1-3. Autorka scenariusza: pani Beata Dziemidowicz – Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Kajki w Elblągu

„Odnawialne – życiodajne!” / kl. 4-6. Autorka scenariusza: pani Ewelina Wojniak – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mysłowicach

„UWAGA, PRĄD! Zadbaj koniecznie, by było bezpiecznie!” / kl. 4-6 – scenariusz dla uczniów z niepełnosprawnościami. Autorka scenariusza: pani Agnieszka Kornacka – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 251 przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie

„Ogniwo fotowoltaiczne i źródła światła” / kl.7-8. Autorka scenariusza: pani Anna Baran – Szkoła Podstawowa nr 141 im. mjr. H. Sucharskiego w Warszawie

„Zielona energia daje moc” / kl.7-8. Autor scenariusza: pan Marcin Bernas – Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.

Nauczyciele opracowali ciekawe scenariusze, proponując własne prezentacje, gry, zabawy i eksperymenty, często z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi, które podnoszą poziom atrakcyjności lekcji. Laureatka nagrody głównej, pani Edyta Korzeniowska, przygotowała do swojego scenariusza 8 kart pracy (zarówno do wydruku, jak i odtworzenia online), 10 plików dźwiękowych i prezentację multimedialną. To bardzo różnorodny materiał, który można wykorzystać z powodzeniem podczas kilku lekcji. Inspiracją do lekcji geografii o odnawialnych źródłach energii, przygotowanej przez panią Ewelinę Wolniak, stała się ciekawa formuła escape room’u. Pan Marcin Bernas zaproponował multimedialny scenariusz oparty o nowoczesne narzędzia technologii informatycznej, który rozwija uczniów, pokazuje ciekawe narzędzia dostępne w internecie i uczy uczniów niestandardowego myślenia. Pani Beata Dziemidowicz zwraca uwagę najmłodszych uczniów na konieczność poszanowania energii i pokazuje sposoby ograniczenia jej zużycia. Nauczyciele fizyki będą mogli pobrać scenariusz pani Anny Baran o ogniwach fotowoltaicznych i źródłach światła, który powstał w oparciu o doświadczenia, które przeprowadza z uczniami.

Dzięki konkursowi baza naszych scenariuszy wzbogaciła o ciekawy materiał, który można realizować z uczniami z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Sprawdzi się on także świetnie w najmłodszych klasach, a nawet w grupach przedszkolnych „starszaków”. Jego autorka, pani Agnieszka Kornacka wymyśliła i dokładnie opisała prezentację multimedialną, na którą składają się m.in. animacje, zagadki słowno-obrazkowe, wierszyki, puzzle i inne ciekawe zabawy. My tę animację „ożywiliśmy”, a jej tematem przewodnim jest nauka bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Wszystkie nagrodzone scenariusze są dostępne bezpłatnie na platformie „Bezpieczników”. Wystarczy się zarejestrować, by pobrać pełne wersje i wszystkie materiały.