Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna w domu nie wymaga wielu zabiegów eksploatacyjnych. Może spełniać swe zadanie poprawnie przez kilkadziesiąt lat. Dotyczy to instalacji wykonanych zgodnie z przepisami obowiązującymi od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przy starszych warto zastanowić się nad przeprowadzeniem modernizacji i dostosowaniem jej do obowiązujących obecnie standardów.

Obowiązujące przepisy wymagają, by uprawniony elektryk sprawdził instalację raz na 5 lat. Obowiązek zlecenia tej usługi ciąży na właścicielu lub administratorze obiektu. W razie awarii lub pożaru spowodowanego usterką w instalacji elektrycznej ubezpieczyciel może zażyczyć sobie okazania protokołu takiego sprawdzenia.


Gdy zachodzi konieczność naprawy, rozbudowy lub remontu instalacji zadanie to należy powierzyć elektrykowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia.


Jeżeli mamy starą instalację, powinniśmy mieć zapas bezpieczników by wymienić przepalone na nowe. Bezpieczników topikowych nie wolno „naprawiać”. Zawsze wymieniamy przepalony na nowy o tym samym prądzie znamionowym.


Jeżeli odbiornik elektryczny ma wtyczkę przystosowaną do włączenia do gniazdka ze stykiem ochronnym, to należy ją wkładać tylko do takiego gniazdka.


Zwracamy uwagę na nagrzewające się nadmiernie gniazdka lub wtyczki. To może być znak, że dane urządzenie należy wymienić. Powodem do wezwania elektryka będą też zbyt często zdarzające się przepalenia lub zadziałanie bezpiecznika.


W wykonywanych instalacjach od prawie 30 lat do ochrony przed porażeniem stosowane są wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Jeżeli w naszej domowej instalacji taki zastosowano to należy okresowo sprawdzić poprawność jego działania. Tak zalecają producenci tych urządzeń. Zwykle jest to raz w miesiącu lub raz w roku. Można to zrobić samodzielnie to naciskając przycisk oznaczony literą „T” (od słowa test). Naciśniecie powinno spowodować przerwanie dopływu prądu do wszystkich chronionych przez niego obwodów. Załączmy go przesuwając dźwignię.


Gdy przepali się nam żarówka w lampce nocnej lub żyrandolu, to można ją wymienić po wyjęciu wtyczki z gniazdka lub wyłączeniu zasilania w danym obwodzie oświetlenia.


Jeżeli w mieszkaniu są małe dzieci, to powinniśmy zabezpieczyć gniazdka, które mogą się znaleźć w zasięgu ręki malucha specjalnymi zatyczkami uniemożliwiającymi mu włożenie czegoś przewodzącego do otworu gniazdka.


W przypadku konieczności dokonania naprawy lub zmian w instalacji elektrycznej zlecajmy wykonanie tej pracy wykwalifikowanemu elektrykowi.Stosowanie tych zasad zapewni nam bezpiecznie korzystanie z elektryczności i uchroni nasze mieszkanie lub dom od pożaru wywołanego awariami instalacji elektrycznej.


Test wyłącznika różnicowoprądowego: