Po ponad czterech latach rozwoju platformy edukacyjnej „Bezpieczników TAURONA”, organizujemy po raz pierwszy ogólnopolski konkurs dla nauczycieli. Do udziału w nim zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych (klas 1-8) wszystkich typów, w tym także szkół specjalnych, integracyjnych czy sportowych.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza ciekawych zajęć, możliwych do przeprowadzenia w szkole stacjonarnie lub online. Scenariusz powinien obejmować wybrane zagadnienia związane z elektrycznością, bezpiecznym korzystaniem z urządzeń elektrycznych lub odnawialnymi źródłami energii. Powinien też zawierać propozycje pomocy dydaktycznych, dzięki którym będzie atrakcyjny dla uczniów i inspirujący dla nauczycieli. Może być realizowany z dowolną grupą wiekową uczniów szkoły podstawowej i ma być zgodny z podstawą programową. Scenariusz może być też przygotowany dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem konkursu jest nie tylko poszerzenie wiedzy uczniów w wybranych zakresach nauki, ale także wzbogacenie bazy scenariuszy naszego programu o innowacyjne pomysły wskazane przez nauczycieli.

Szczegółowe informacje dot. zakresu scenariuszy, wymagań konkursowych i harmonogramu są zamieszczone w Regulaminie konkursu.

>>> Na prace konkursowe czekamy do 10 grudnia 2021 r.

Organizatorem konkursu jest TAURON Dystrybucja S.A.

Patronat nad konkursem objął Librus - dostawca najpopularniejszego dziennika elektronicznego w Polsce i wydawca wiodących portali edukacyjnych.

>>> Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Inne pytania dot. konkursu proszę wysyłać przez formularz kontaktowy.