>>> Na jaki adres wysłać pracę konkursową?
- - - Pracę należy przesyłać e-mailem na adres: edukacja.bezpieczniki@tauron.pl

>>> Czy scenariusz, który ma powstać jako praca konkursowa, ma być opracowany ogólnie dla klas 1-8, czy np. tylko dla jednej klasy i czy decyzja, dla której klasy go napisać, należy do mnie?
- - - Scenariusz może być napisany dla dowolnie wybranej klasy szkoły podstawowej. Decyzja dotycząca wyboru klasy i zakresu materiału należy do nauczyciela. Zakres materiału jest podany w Regulaminie konkursu. Jest dobrany tak, by można było przygotować ciekawą lekcję dla każdej klasy szkoły podstawowej.

>>> Czy praca może mieć np. dwóch lub więcej autorów?
- - - Nie, praca konkursowa powinna być dziełem jednego autora.

>>> Czy można stworzyć zajęcia cykliczne - modułowe tzn. projekt obejmujący kilka obszarów tematycznych wymienionych w Regulaminie?
- - - Scenariusz powinien dotyczyć jednego, wybranego tematu i ma to być materiał na jedne zajęcia (jedną lekcję).

>>> Czy emerytowani nauczyciele mogą brać udział w konkursie?
- - - Niestety nie. Do udziału zapraszamy wyłącznie nauczycieli czynnych zawodowo, pracujących w szkołach podstawowych.

>>> Czy w scenariuszu zajęć mogę wykorzystać filmy, które są dostępne w Internecie? Czy powinny być to filmy np. z doświadczeniem własnego autorstwa?
- - - Scenariusz zajęć, przesyłany jako praca konkursowa, ma być pracą całkowicie autorską. Dlatego proszę nie korzystać z filmów dostępnych np. w Internecie. Filmy z własnych doświadczeń lub pomysły na film, według własnego scenariusza, są oczywiście mile widziane.

>>> Mam pomysł na ciekawy film jako uzupełnienie scenariusza. Czy powinienem go nakręcić?
- - - Jeżeli jest taka możliwość, można nakręcić film. Jeżeli pomysł na film jest zbyt obszerny lub trudny do realizacji w warunkach szkolnych, można dołączyć scenariusz filmu.

>>> Czy w konkursie, który Państwo ogłosili, mogą brać udział psycholodzy? Pracuję w szkole podstawowej jako psycholog szkolny.
- - - Tak, psycholog szkolny, który prowadzi zajęcia z uczniami, może brać udział w konkursie. Mając codzienny kontakt z dziećmi i młodzieżą, może przygotować ciekawy scenariusz zajęć związany np. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych lub w pobliżu urządzeń energetycznych. Są to tematy, które zawsze propagujemy ze szczególną starannością, ze względu na wypadki porażeń, do których dochodzi cały czas. Psycholog może też przygotować scenariusz zajęć dostosowany do szczególnych potrzeb uczniów niepełnosprawnych, także intelektualnie. Zakres tematów jest szeroki, to tylko kilka przykładów.

>>> Czy scenariusz może dotyczyć lekcji języka angielskiego poświęconej tematyce konkursu?
- - - Zgodnie z Regulaminem konkursu scenariusz powinien być napisany w języku polskim.

>>> Czy nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej, ale obecnie przebywający na urlopie macierzyńskim, może wziąć udział w konkursie?
- - - Urlop macierzyński nie stanowi żadnej przeszkody, zapraszamy do udziału w konkursie.

>>> Czy nauczyciele szkół polonijnych poza granicami mogą wziąć udział w konkursie „Bezpieczników”?
- - - Niestety nie. Zgodnie z Regulaminem, mogą w nim brać udział osoby zamieszkałe na terenie Polski i uczące w szkołach znajdujących się również na terenie Polski (punkty 1.1 oraz 2.1).
>>> Zobacz pełną informację o konkursie